Olemme nyt osa Coronariaa. Tutustu muihin palveluihimme tästä.

logo

Toimintakyvyn arviointi  •  Yksilötoimintaterapia  •  Pari- ja ryhmätoimintaterapia  •  Koulutus  •  Taideterapia  •  Dialoginen työnohjaus  •  Projektityö  •  Apuvälinearviointi  •  Konsultointi, neuvonta, ohjaus

Jussi 6 v. esikoululainen

Arjen haasteet:

  • Hienomotoriset pulmat, jotka ilmenevät kädentaidollisissa toiminnoissa mm. saksityöskentelyssä ja pukemisessa.
  • Karkeamotoriset pulmat, jotka ilmenevät istuma-asennon ylläpidossa ja perusliikuntataidoissa.
  • Toiminnan ohjailun ja tarkkaavaisuuden ylläpidon vaikeudet, joka näkyy aloittamisen ja toimintaan keskittymisen vaikeutena.

Arjen haasteiden pohjalta laaditaan yksilölliset, yhteistyössä vanhempien ja tarvittaessa muiden kuntoutustyöntekijöiden kanssa mietityt tavoitteet.

Toimintaterapian menetelminä käytetään mm. askarteluja, rakenteluja, muovailua, leivontaa ja kehollisia leikkejä. Toiminnan ohjailun ja tarkkaavaisuuden tukena käytetään mm. kuvia ja pilkottuja ohjeita.

Edistymistä arvioidaan standardoiduilla testeillä, havainnoimalla arjen toimintoja ja leikkiä sekä haastattelemalla lähi-ihmisiä.

Maija 10 v. koululainen

Arjen haasteet:

  • Sosiaalisten taitojen pulmat, jotka ilmenevät vaikeutena solmia ystävyyssuhteita ja vaikeutena ottaa toisia huomioon.
  • Toiminnan ohjailun ja tarkkaavaisuuden pulmat, jotka näkyvät vaikeutena ottaa ohjeita vastaan ryhmätilanteissa sekä toimia johdonmukaisesti siirtymätilanteissa.

Arjen haasteiden pohjalta laaditaan yksilölliset, yhteistyössä vanhempien ja tarvittaessa muiden kuntoutustyöntekijöiden kanssa mietityt tavoitteet. Yksilöllisten tavoitteiden perusteella Maijalle valitaan sopivin ryhmä. Yksilöllisistä tavoitteista laaditaan ryhmälle yhteiset tavoitteet.

Toimintaterapiaryhmän menetelminä käytetään mm. yhteisiä pelejä, leikkejä ja muita arjen toimintoja, joissa harjoitellaan vuorottelua, oman vuoron odottamista, toisten huomiointia, kontaktinottamista, välineiden jakamista, rentoutumista sekä tehtävän suunnittelutaitoja.

Väinö 57 v. sairaseläkkeellä

Arjen haasteet:

  • Hienomotoriikan pulmat, jotka ilmenevät käsien käytön vaikeutena selviytymisessä kodinhoidollisista tehtävistä ja keittiötoiminnoista.
  • Hahmottamisen pulmat, jotka näkyvät arjessa toisen kehonpuolen huomiotta jättämisenä ja ajanhahmottamisessa.
  • Toiminnan ohjailun pulmat, jotka näkyvät aloittamisen ja etenemisen vaikeutena keittiötoiminnoissa ja asioinneissa.

Arjen haasteiden pohjalta laaditaan yksilölliset, yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähi-ihmisten sekä tarvittaessa muiden kuntoutustyöntekijöiden kanssa mietityt tavoitteet.

Toimintaterapian menetelminä käytetään mm. keittiötoimintoja, asiointeja, kodinhoidollisia toimintoja sekä motorisia harjoituksia. Toiminnan ohjailun ja hahmottamisen tukena käytetään mm. kuvia, kalentereita ja pilkottuja ohjeita.

Edistymistä arvioidaan standardoiduilla testeillä, havainnoimalla arjen toimintoja sekä haastattelemalla asiakasta ja hänen lähi-ihmisiään.

Kommentteja toimintaterapiasta

Terapiassa käyvienlasten ja aikuisten kommentteja

"Osataan ottaa se juttu mikä pitää."

"Sähköpyörätuolilla ajaminen, kaupoissa ja kirjastossa käynti."

"Maalaus yhdessä on kivaa."

"Mukavaa kun oppii asioita, joita ei ole muutoin oppinut."

"Pistetään tekeen sellaista mikä on oikeasti hyödyllistä."

"Arkipäivän asiat tärkeitä."

Miten vanhemmat ja lähiympäristö ovat kokeneet toimintaterapian hyödyn?

"Kiinnostus kotitöihin lisääntynyt."

"Antanut tyttärelleni itseluottamusta sekä auttanut häntä kehityksessään eteenpäin."

"Kadonneet taidot löytyneet jollakin tasolla, koska ihmettähän ei voi vaatia eikä odottaa."

"Kehontuntemus ja hienomotoriikka edistyneet."

"Kehon hallintaan & tasapainoiluun ollut hyötyä."

Entä miten Miteran toimintaterapeutit jaksavat työssään ja miksi kokevat sen hyödylliseksi?

"Asiakkaiden erilaisuus tekee päivistä mielekkäitä."

"Terapiaa voi toteuttaa monissa ympäristöissä: vastaanotolla, kotona, kouluissa, päiväkodeissa."

"Kun löytää yhteisen sävelen asiakkaan kanssa ja tietää, että asiakkaan lähiympäristö on mukana toteuttamassa yhteisiä tavoitteita, silloin työ on antoisaa."

"Työaikoja voidaan muokata asiakkaan ja / tai terapeutin aikataulut huomioiden."

"Näkee edistymistä, joskus se on vuosien yhteistyön tulos tai joskus nopeasti tapahtuva muutos."

Kaksikätinen työskentely, hahmottaminen ja toiminnan ohjailu harjaantuvat esim. leipomalla. Taustalla tarkat standardoidut testistöt, joiden pohjalta toiminnat valitaan.

Kaksikätinen työskentely, hahmottaminen ja toiminnan ohjailu harjaantuvat esim. leipomalla. Taustalla tarkat standardoidut testistöt, joiden pohjalta toiminnat valitaan.

Keskikehon hallinta, jota harjoitellaan mm konttaamalla erituntuisilla alustoilla, tähtää käsien käytön kehittymiseen . Luontoympäristö motivoi lasta ylittämään rajojaan.

Keskikehon hallinta, jota harjoitellaan mm. konttaamalla erituntuisilla alustoilla, tähtää käsien käytön kehittymiseen. Luontoympäristö motivoi lasta ylittämään rajojaan.

Leikkitaitojen oikea-aikainen kehittyminen on pohja koulutaidoille ja opiskeluvalmiuksille. Mitä aikaisemmin lasta päästään tukemaan, sitä terveempi kuva itsestään toimijana hänelle muodostuu.

Leikkitaitojen oikea-aikainen kehittyminen on pohja koulutaidoille ja opiskeluvalmiuksille. Mitä aikaisemmin lasta päästään tukemaan, sitä terveempi kuva itsestään toimijana hänelle muodostuu.

Motivoituminen toimintaan lähtee omista valinnoista. Haastaviakin asioita jaksaa harjoitella jos ilo, keveys ja kohtaaminen ovat terapiatilanteissa läsnä.

Motivoituminen toimintaan lähtee omista valinnoista. Haastaviakin asioita jaksaa harjoitella, jos ilo, keveys ja kohtaaminen ovat terapiatilanteissa läsnä.

 

FacebookOlemme myös Facebookissa.