Olemme nyt osa Coronariaa. Tutustu muihin palveluihimme tästä.

logo

Toimintakyvyn arviointi  •  Yksilötoimintaterapia  •  Pari- ja ryhmätoimintaterapia  •  Koulutus  •  Taideterapia  •  Dialoginen työnohjaus  •  Projektityö  •  Apuvälinearviointi  •  Konsultointi, neuvonta, ohjaus

Palvelut

Yksilötoimintaterapia

 • 45 / 60 / 90 min
 • vastaanotolla, koti-, päiväkoti- tai koulukäyntinä
 • menetelminä asiakaslähtöisesti mm. leikki, askartelu, puutyöt, keittiötoiminnat, puutarhanhoito...
 • jaksot 5 - 60 kertaa vuodessa, 1 - 2 kertaa viikossa
 • kokonaistavoitteena asiakkaan mahdollisimman itsenäinen selviytyminen omassa ympäristössä rajoituksista huolimatta

Pari- ja ryhmätoimintaterapia

 • 2 - 3 lasta ja terapeutti tai 2 lasta ja 2 terapeuttia tai 4 - 6 lasta ja 2 terapeuttia
 • tavoitealueina motoristen ja hahmotuksellisten taitojen lisäksi vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen harjoittaminen mm. oman vuoron odottaminen, tunnetaitojen harjoittaminen, pettymysten kestäminen, erilaisuuden hyväksyminen, omien vahvuuksien löytäminen

Toimintakyvyn arviointi

 • 5 - 10 x 60 min
 • alkuhaastattelu, arviointi, jatkokeskustelu ja kirjallinen palaute

Konsultointi ja ohjaus

 • kotiin, päiväkotiin, kouluille, yhteistyökumppaneille
 • mm. ohjataan vanhempia valitsemaan leikkitoimintaa tukevia leluja esim. hemiplegia-lapselle tai ohjataan tarkkaavuutta tukevan ympäristön rakentamisessa päiväkodissa

Kuvataideterapia

 • yksilöt ja ryhmät, kuvan tekemisen avulla uusiin ulottuvuuksiin

Neuropsykiatrinen valmennus (NEPSY)

 • on arjen ja elämänhallintataitojen parantamista sekä itsetuntemuksen ja itsetunnon lisäämistä. Ennaltaehkäisevää, elämänsujuvuutta lisäävää kuntoutustoimintaa. Menetelminä voimavara- ja ratkaisukeskeisyys

Voimavarakeskeinen Dialoginen työnohjaus

 • uusia näkökulmia ja voimavaroja työarkeesi, voimaannu, tule kuulluksi, löydä uusia väyliä ja asiayhteyksiä

Faktat

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä, lääkinnällistä kuntoutusta, jolla tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää; itsestä huolehtimista, asioimista ja kotielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä ja työssä selviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista, vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä ja lepoa.

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen, laillistettu terveydenhuollon ammatti.

Terapeuttinen toiminta on toiminnan analyysin ja soveltamisen perusteella valittua toimintaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa asiakkaan toimintamahdollisuuksiin. Sopivasti haasteellinen toiminta tuottaa asiakkaalle ilon, tyytyväisyyden, pätevyyden ja taitojen kehittymisen kokemuksia.

Terapeuttinen toiminta antaa asiakkaalle realistista palautetta ja on merkityksellistä, mielekästä ja tarkoituksenmukaista toimintaa.

Työkokemus

Terapeuttimme ovat uutta tietoa omaavia vasta-alkajia, yli 25 vuotta alalla olleita tai siltä väliltä.
 
Meillä on mm. seuraavia koulutuksia: AMPS, NLP, M-fun, yrittäjä, johtajuus, leikkitaidot, aivojumppa, kuvataideterapia, NEPSY - kaikki tähtäävät monipuolisen asiakaskuntamme tasalaatuisen terapian saamiseen.
 
Palvelemme mm. suomen, ruotsin, englannin, saksan ja viron kielillä.
 
Maksajatahoina voivat olla esim.sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset, vakuutusyhtiöt, Kela.

Lasten ja aikuisten kommentteja terapiasta

Oppii asioita joita ei olisi muuten oppinut.

Osataan ottaa se juttu mikä pitää.

Pistetään tekeen sellaista mikä on oikeasti tärkeää.

Arjen asiat nostettiin tärkeiksi.

Keskittyminen parempaa.

Kadonneet taidot löytyneet.

Antanut tyttärelleni itseluottamusta.

Kaksikätinen työskentely, hahmottaminen ja toiminnan ohjailu harjaantuvat esim. leipomalla. Taustalla tarkat standardoidut testistöt, joiden pohjalta toiminnat valitaan.

Kaksikätinen työskentely, hahmottaminen ja toiminnan ohjailu harjaantuvat esim. leipomalla. Taustalla tarkat standardoidut testistöt, joiden pohjalta toiminnat valitaan.

Keskikehon hallinta, jota harjoitellaan mm konttaamalla erituntuisilla alustoilla, tähtää käsien käytön kehittymiseen . Luontoympäristö motivoi lasta ylittämään rajojaan.

Keskikehon hallinta, jota harjoitellaan mm. konttaamalla erituntuisilla alustoilla, tähtää käsien käytön kehittymiseen. Luontoympäristö motivoi lasta ylittämään rajojaan.

Leikkitaitojen oikea-aikainen kehittyminen on pohja koulutaidoille ja opiskeluvalmiuksille. Mitä aikaisemmin lasta päästään tukemaan, sitä terveempi kuva itsestään toimijana hänelle muodostuu.

Leikkitaitojen oikea-aikainen kehittyminen on pohja koulutaidoille ja opiskeluvalmiuksille. Mitä aikaisemmin lasta päästään tukemaan, sitä terveempi kuva itsestään toimijana hänelle muodostuu.

Motivoituminen toimintaan lähtee omista valinnoista. Haastaviakin asioita jaksaa harjoitella jos ilo, keveys ja kohtaaminen ovat terapiatilanteissa läsnä.

Motivoituminen toimintaan lähtee omista valinnoista. Haastaviakin asioita jaksaa harjoitella, jos ilo, keveys ja kohtaaminen ovat terapiatilanteissa läsnä.

 

FacebookOlemme myös Facebookissa.